Escher Gang

Escher Gang

Necromunda House Escher Corpo B

2,50

11-12

Disponibilità: 0
 

Necromunda House Escher Corpo C

2,50

17,18,19

Disponibilità: 9
 

Necromunda House Escher Corpo D

2,50

24

Disponibilità: 8
 

Necromunda House Escher Corpo E

2,50

32-33

Disponibilità: 6
 

Necromunda House Escher Frusta Stordente

2,50

8-9

Disponibilità: 10
 

Necromunda House Escher Fucile a Pompa

0,50

4-5

Disponibilità: 2
 

Necromunda House Escher Fucile Laser B

0,50

36-37

Disponibilità: 6
 

Necromunda House Escher Fucile Laser C

0,50

23

Disponibilità: 5
 

Necromunda House Escher Idrante Chimico

2,50

29,30,31

Disponibilità: 10
 

Necromunda House Escher Testa Faccia D

0,25

41

Disponibilità: 14
 

Necromunda House Escher Testa Faccia E

0,25

42

Disponibilità: 15
 

Necromunda House Escher Testa Faccia F

0,25

43

Disponibilità: 12